Przedmiot działalności spółki

Podstawowa działalność Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu polega na: przyjęciu do obróbki odpadów zmieszanych oraz odpadów posegregowanych, unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów obojętnych, prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, unieszkodliwianiu odpadów wielkogabarytowych, zagospodarowaniu odpadów budowlanych, zagospodarowaniu odzyskanych surowców wtórnych użytkowych i energii, czasowym gromadzeniu odpadów niebezpiecznych typu komunalnego.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie określonym w KRS jest: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD - 38.21.Z).

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki określonej w KRS jest:
 1. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD - 38.12.Z) 
 2. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD - 38.32.Z)
 3. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD - 39.00.Z) 
 4. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD - 81.30.Z) 
 5. wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu (PKD - 08.12.Z)
 6. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD - 35.11.Z)
 7. handel energią elektryczną (PKD - 35.14.Z) 
 8. wytwarzanie paliw gazowych (PKD - 35.21.Z) 
 9. transport drogowy towarów (PKD - 49.41.Z)
 10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z)
 11. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD - 77.12.Z)
 12. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD - 77.39.Z)

metryczka


Wytworzył: Jacek Bieniek (27 października 2020)
Opublikował: Sylwia Rafalska (9 lutego 2017, 12:44:53)

Ostatnia zmiana: Jacek Bieniek (4 listopada 2020, 11:14:06)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2712