Przedmiot działania Spółki


Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD - 38.21.Z)
 2. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD - 38.12.Z)
 3. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD - 38.32.Z)
 4. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD - 39.00.Z)
 5. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD - 81.30.Z)
 6. wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie glinu i kaolinu (PKD - 08.12.Z)
 7. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD - 22.22.Z)
 8. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD - 22.29.Z)
 9. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD - 35.11.Z)
 10. handel energią elektryczną (PKD - 35.14.Z)
 11. wytwarzanie paliw gazowych (PKD - 35.21.Z)
 12. transport drogowy towarów (PKD - 49.41.Z)

metryczka


Wytworzył: Sylwia Rafalska (9 lutego 2017)
Opublikował: Sylwia Rafalska (9 lutego 2017, 12:44:53)

Ostatnia zmiana: Sylwia Rafalska (9 lutego 2017, 13:09:18)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939