Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powstał na mocy Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/388/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 października 2004 roku. 

Zakład Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000225449.

Właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jest Gmina-Miasto Elbląg. 

Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Prezydent Miasta Elbląga z siedzibą w Urzędzie Miasta – ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg. 

Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powołana przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1/2004 z dnia 1.10.2004 r. powołała jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Mariana Jerzego Wojtkowskiego - ówczesnego Dyrektora Spółki.

metryczka


Wytworzył: Jacek Bieniek (27 października 2020)
Opublikował: Jacek Bieniek (27 października 2020, 09:07:06)

Ostatnia zmiana: Jacek Bieniek (27 października 2020, 09:40:33)
Zmieniono: zmodyfikowano treść informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1169