Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 424)

tryb podstawowy, wariant 1

dodano wynik postępowania


Data: 2022-09-23 11:01:28
Autor: Jacek Bieniek

tryb podstawowy, wariant 1

dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-09-22 08:47:54
Autor: Jacek Bieniek

Data: 2022-09-21 11:31:36
Autor: Katarzyna Antoszewska

tryb podstawowy, wariant 1

dodano protokół otwarcia ofert


Data: 2022-09-20 11:06:13
Autor: Jacek Bieniek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zmiana daty obowiązywania


Data: 2022-09-20 09:05:08
Autor: Jacek Bieniek

tryb podstawowy, wariant 1

dodano informację o kwocie


Data: 2022-09-20 09:03:34
Autor: Jacek Bieniek

Data: 2022-09-19 13:34:51
Autor: Jacek Bieniek

Data: 2022-09-19 13:31:54
Autor: Jacek Bieniek

Data: 2022-09-19 13:28:22
Autor: Jacek Bieniek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zmiana terminu obowiązywania


Data: 2022-09-19 13:27:12
Autor: Jacek Bieniek

Data: 2022-09-19 13:23:55
Autor: Jacek Bieniek

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH

zaktualizowano plan zamówień publicznych


Data: 2022-09-19 13:15:51
Autor: Jacek Bieniek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Archiwizacja treści


Data: 2022-09-19 13:12:13
Autor: Jacek Bieniek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Archiwizacja treści


Data: 2022-09-19 13:10:46
Autor: Jacek Bieniek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Archiwizacja treści


Data: 2022-09-19 13:03:43
Autor: Jacek Bieniek

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwizacja treści


Data: 2022-09-19 12:56:06
Autor: Jacek Bieniek

Struktura organizacyjna

dodano nowy schemat organizacyjny


Data: 2022-09-19 12:54:46
Autor: Jacek Bieniek

Zarząd

dokonano zmiany nazwiska Głównej Księgowej


Data: 2022-09-19 12:53:27
Autor: Jacek Bieniek

tryb podstawowy, wariant 1

dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-09-16 14:33:07
Autor: Jacek Bieniek

tryb podstawowy, wariant 1

dodano wyjaśnienia treści SWZ nr 5


Data: 2022-09-16 10:38:57
Autor: Jacek Bieniek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 424)