Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZUO sp. z o.o. w Elblągu, poprzez ich przetwarzanie

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-11/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 02.07.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-07/2020
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z problemami technicznymi dotyczącymi złożenia ofert Zamawiający próbował w dniu 15.06.2020 r. przełożyć termin składania ofert na dzień 19.06.2020 r. jednak po przekazaniu sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej stwierdzono, że powyższe ogłoszenie nie zostanie opublikowane, tak więc Zamawiającemu nie udało się przedłużyć terminu składania ofert.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-03/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 19.02.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-02/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-11/2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 14.01.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)