Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-08/2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych Ex7 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)