Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych Ex7 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-14/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) UPZP 

zamówienie na:

Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-10/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-08/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono, gdyż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej czołowej

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-04/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) upzp 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ZUO Sp. z o.o. w Elblągu, poprzez ich przetwarzanie.

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2018
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) upzp 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ZUO Sp. z o.o. w Elblągu, poprzez ich przetwarzanie.

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-09/2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) upzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)