Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa i montaż elementów półprzepuszczalnej membrany kompostowni odpadów komunalnych BIODEGMA

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-05/2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 16 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP 

zamówienie na:

Wynajem maszyn z obsługą operatorską do prowadzenia robót w związku z codzienną eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu:

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-02/2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)