Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej przegubowej

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-14/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 255 pkt 1) upzp 

zamówienie na:

Dostawa krążników oraz tarcz gumowych do przenośników taśmowych w sortowni odpadów

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-09/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 1) upzp - brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa artykułów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja instalacji MBP w celu prowadzenia recyklingu organicznego oraz przygotowania do dalszego procesu strumienia odpadów zbieranych selektywnie”

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-07/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-06/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 6) pzp 

zamówienie na:

Dostawa sprężarek wraz z oprzyrządowaniem, instalacja dostarczonych sprężarek oraz modernizacja istniejącego systemu produkującego sprężone powietrze

zamawiający: ZUO sp. z o.o. w Elblągu
tryb zamówienia: tryb podstawowy - wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-07/2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3) uzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)