Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Wynajem samochodu samowyładowczego (ruchoma podłoga) wraz z obsługą operatorską

zamawiający: ZUO sp. z o.o. w Elblągu
tryb zamówienia: tryb podstawowy - wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-06/2021
wartość: poniżej 5 350 000 EURO
termin składania ofert: 31 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARGO Marek Karpiuk  

zamówienie na:

Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-02/2021
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Ekoopał Ossowski, Stenka sp.j. Starogard Gdański 

zamówienie na:

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: ZUO sp. z o.o. w Elblągu
tryb zamówienia: tryb podstawowy - wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-05/2021
wartość: poniżej 5 350 000 EURO
termin składania ofert: 15 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Konsorcjum firm: FOSTECH Sp z o.o. z siedzibą w Barczewie, MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

zamówienie na:

ochrona mienia ZUO Sp z o.o.

zamawiający: ZUO Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-04/2021
wartość: poniżej 214000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Memling Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 309, Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2021
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo – Usługowe Łukasz Szulecki Tłuchówek 2 E, 87-605 Tłuchowo  

zamówienie na:

Dostawa półprzepuszczalnej membrany przewidzianej do montażu na istniejącej w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o. o. modułowej kompostowni odpadów biodegradowalnych BIODEGMA

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-03/2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2021  09:00
wynik postępowania: Sutco-Polska Sp. z o. o. ul. Hutnicza 10, 40-241 Katowice 

zamówienie na:

Zagospodarowanie zużytych opon - odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-01/2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Recykl Organizacja Odzysku S. A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-16/2020
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Novago  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)