Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-12/2018
wartość: dostawy
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Widełka 869, 36-145 Widełka 

zamówienie na:

Najem i serwis odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-11/2018
wartość: poniżej 221000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Impel Rental PRO Sp. z o. o. Sp. K.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie (ex5) 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-13/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy PPHU Łukasz Szulecki 87-605 Tłuchowo, Tłuchówek 2 e 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 tj. kompost nie odpowiadający wymaganiom, wytworzonych w procesie kompostowania odpadów komunalnych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-09/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Technika Sp. z o. o. ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań 

zamówienie na:

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-07/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2018  10:00
wynik postępowania: część 1 - unieważniona, część 2 - PZU S.A., część 3 STU ERGO HESTIA S.A. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 tj. kompost nie odpowiadający wymaganiom, wytworzonych w procesie kompostowania odpadów komunalnych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-06/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2018  10:00
wynik postępowania: GEOTRANS S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław 

zamówienie na:

Sprzątanie pomieszczeń Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-05/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zakład Sprzątania i Estetyzacji "BŁYSK" z Elbląga 

zamówienie na:

Ochrona mienia Zakładu Utylizacji Odpadów

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-03/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: cz. I - Memling Security, cz. II i III - Alfa Guard Security, cz. IV - Dogmat 

zamówienie na:

Wynajem maszyn z obsługą operatorską do prowadzenia robót w związku z codzienną eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-02/2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2018  10:00
wynik postępowania: PRBI "KAJA" Katarzyna Janeczek Usługi Transportowe Zbigniew Janeczek 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-08/2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Partners Sp. z o.o. sp. komandytowa  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)