Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 16 01 03 – zużyte opony oraz 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-08/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Część I - Gumeko sp. z o.o. z siedzibą w Rożentalu, część II - Gumeko sp. z o.o. z siedzibą w Rożentalu 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Konsorcjum: PARTNER Zbigniew Markowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PPHU Łukasz Szulecki  

zamówienie na:

Wynajem koparki wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z codzienną eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-04/2022
wartość: poniżej 5 382 000 EURO
termin składania ofert: 7 marca 2022  09:00
wynik postępowania: Partner S.C. Krzysztof Gawecki Artur Ragin 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót oraz zarządzanie przedsięwzięciem pn. Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-05/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 17 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino  

zamówienie na:

Dostawy drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-03/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Urban-Metal Sp. z o.o. ul. Wiejska 41, 44-156 Rachowice 

zamówienie na:

Dostawa sprężarek wraz z oprzyrządowaniem, instalacja dostarczonych sprężarek oraz modernizacja istniejącego systemu produkującego sprężone powietrze

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-02/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 7 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Arbatech Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 

zamówienie na:

Dostawy gazu płynnego propanu do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

zamawiający: ZUO sp. z o.o. w Elblągu
tryb zamówienia: tryb podstawowy - wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-01/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2022  09:00
wynik postępowania: AXAN GAZ Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielany - Żyłaki 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)