zamówienie na:

Dostawa artykułów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja instalacji MBP w celu prowadzenia recyklingu organicznego oraz przygotowania do dalszego procesu strumienia odpadów zbieranych selektywnie”

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-07/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
Identyfikator postępowania wygenerowany z miniPortalu:
45b06064-e93b-47a1-9cfe-0888bf1a152b

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (130kB) pdf
SWZ.pdf (8192kB) pdf
załączniki.docx (31kB) word
Informacja o kwocie jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (290kB) pdf
protokół otwarcia ofert.pdf (335kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (317kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Bieniek
Opublikował: Jacek Bieniek (28 kwietnia 2022, 12:35:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Bieniek (6 maja 2022, 12:19:33)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319