zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót oraz zarządzanie przedsięwzięciem pn. Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-05/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 17 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino  
Identyfikator postępowania wygenerowany z miniPortalu:
d9f0618a-abd3-48cb-a3ec-1e86f8d92327

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (140kB) pdf  
SWZ.pdf (8192kB) pdf
załączniki.docx (32kB) word
Program funkcjonalno - użytkowy.PDF (8192kB) pdf
Kwota jaką Zawaiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (264kB) pdf
Protokół otwarcia ofert.pdf (601kB) pdf
Wybór oferty (907kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Radziuk
Opublikował: Jacek Bieniek (9 lutego 2022, 14:01:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Bieniek (21 marca 2022, 10:55:36)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 704