zamówienie na:

Dostawa sprężarek wraz z oprzyrządowaniem, instalacja dostarczonych sprężarek oraz modernizacja istniejącego systemu produkującego sprężone powietrze

zamawiający: ZUO sp. z o.o. w Elblągu
tryb zamówienia: tryb podstawowy - wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-07/2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3) uzp 
Identyfikator postępowania wygenerowany z miniportalu:
191a6a36-476f-46bc-97b9-eeee0fc5ceaf
Ogłoszenie.pdf (145kB) pdf
SWZ.pdf (8192kB) pdf
załączniki.docx (32kB) word
kwota jaką Zamaiwjący zamierza przeznaczyć na sfinasoanie zamówienia.pdf (288kB) pdf
protokół otwarcia ofert.pdf (360kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf (308kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Bieniek
Opublikował: Jacek Bieniek (30 grudnia 2021, 14:24:04)

Ostatnia zmiana: Jacek Bieniek (26 stycznia 2022, 07:31:18)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 578