zamówienie na:

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: ZUO sp. z o.o. w Elblągu
tryb zamówienia: tryb podstawowy - wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-05/2021
wartość: poniżej 5 350 000 EURO
termin składania ofert: 15 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Konsorcjum firm: FOSTECH Sp z o.o. z siedzibą w Barczewie, MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie