zamówienie na:

Dostawa półprzepuszczalnej membrany przewidzianej do montażu na istniejącej w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o. o. modułowej kompostowni odpadów biodegradowalnych BIODEGMA

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-03/2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2021  09:00
wynik postępowania: Sutco-Polska Sp. z o. o. ul. Hutnicza 10, 40-241 Katowice 
Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 
395b26a9-7185-4b9b-aeeb-c91acc6ddd31
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00175101/01

Ogłoszenie o zamówieniu (147kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
IDW (4642kB) pdf Instrukcja dla Wykonawców
Załączniki (34kB) word Załączniki
Wzór umowy (477kB) pdf Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia (2850kB) pdf Opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienia treści SWZ (2348kB) pdf Wyjaśnienia treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38kB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Informacja o kwocie (759kB) pdf Informacja o kwocie
Protokół z otwarcia ofert (860kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze (918kB) pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (9 września 2021, 10:16:49)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (1 października 2021, 14:39:27)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 464