zamówienie na:

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-02/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których ceny przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 
e4ba3a3a-6912-4045-8455-32d692f7a61a
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00153969/01

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP (112kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 
IDW (5411kB) pdf Instrukcja dla Wykonawców
Załączniki (36kB) word Załączniki
Wzór umowy (2738kB) pdf Wzór umowy
PFU (5624kB) pdf Program Funkcjonalno - Użytkowy
Wypis (1945kB) pdf Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wyrys (637kB) pdf Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
decyzja (2933kB) pdf Decyzja środowiskowa (wymagająca zmiany)
plan (771kB) pdf Plan zagospodarowania terenu 
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ (3362kB) pdf Wyjaśnienia treści SWZ
rys. nr 1.pdf (726kB) pdf Załącznik do odpowiedzi - Rysunek nr 1
Rysunek nr 2 (547kB) pdf Załącznik do odpowiedzi - Rysunek nr 2 
Ogłoszenie o zmianie (59kB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana treści SWZ nr 2 (912kB) pdf Zmiana treści SWZ nr 2 
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 (1873kB) pdf Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 (1223kB) pdf Wyjaśnienia treści SWZ nr 3
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (789kB) pdf Informacja o kwocie 
Protokół z otwarcia ofert (937kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu (902kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (19 sierpnia 2021, 13:04:04)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (5 października 2021, 14:00:52)
Zmieniono: Dodano powód unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1220