zamówienie na:

Zagospodarowanie zużytych opon - odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-01/2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Recykl Organizacja Odzysku S. A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem  
Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (91kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
Ogłoszenie w miniPortalu (615kB) pdf Ogłoszenie w miniPortalu
Instrukcja dla Wykonawców (2465kB) pdf Instrukcja dla Wykonawców 
Załączniki do IDW (31kB) word Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców
Wzór umowy (539kB) pdf Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia (207kB) pdf Opis przedmiotu zamówienia 
Wyjaśnienia treści SWZ (3386kB) pdf Wyjaśnienia treści SWZ
informacja o kwocie (606kB) pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Protokół otwarcia ofert (970kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
protokół z otwarcia ofert dodatkowych (756kB) pdf Protokół z otwarcia ofert dodatkowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (983kB) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania (58kB) pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (23 kwietnia 2021, 11:36:56)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (11 czerwca 2021, 08:49:18)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1261