zamówienie na:

Dostawy gazu płynnego propanu do Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-17/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Amerigas Polska Sp. z o. o. ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa  
Ogłoszenie o zamówieniu (1419kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (7781kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Wyjaśnienia treści SIWZ (715kB) pdf Wyjaśnienia treści SIWZ
Protokół z otwarcia ofert (720kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze (782kB) pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (16 grudnia 2020, 13:56:34)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (4 stycznia 2021, 13:40:47)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 547