zamówienie na:

Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-14/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Lotos Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 
Ogłoszenie o zamówieniu (861kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (6383kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Protokół z otwarcia ofert (718kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze (863kB) pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (28 października 2020, 10:30:26)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (23 listopada 2020, 14:41:26)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 623