zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZUO sp. z o.o. w Elblągu, poprzez ich przetwarzanie

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-11/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 02.07.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  
Ogłoszenie o zamówieniu (671kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (6416kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Ogłoszenie o unieważnieniu (663kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (25 czerwca 2020, 13:04:17)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (9 lipca 2020, 07:46:27)
Zmieniono: Przetarg unieważniono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 904