zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-07/2020
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z problemami technicznymi dotyczącymi złożenia ofert Zamawiający próbował w dniu 15.06.2020 r. przełożyć termin składania ofert na dzień 19.06.2020 r. jednak po przekazaniu sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej stwierdzono, że powyższe ogłoszenie nie zostanie opublikowane, tak więc Zamawiającemu nie udało się przedłużyć terminu składania ofert.  
Ogłoszenie o zamówieniu (387kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (6770kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
JEDZ (84kB) zip JEDZ
Klucz publiczny (1kB) plik Klucz publiczny
Identyfikator postępowania miniportal (64kB) pdf Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniportal
Przedłużenie terminu składania ofert (702kB) pdf Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu (696kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (6 maja 2020, 11:02:59)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (17 czerwca 2020, 08:54:30)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759