zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-03/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 19.02.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  
Ogłoszenie o zamówieniu (785kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ (5909kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu (611kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (12 lutego 2020, 13:59:05)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (19 lutego 2020, 14:34:42)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 99