zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-02/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu (779kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ (5164kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Protokół z otwarcia ofert (693kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu (661kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (28 stycznia 2020, 13:21:10)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (12 lutego 2020, 08:02:29)
Zmieniono: zmieniono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139