zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Ogłoszenie o zamówieniu (778kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (5419kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana (4952kB) pdf Wyjaśnienia i Zmiana nr 1 treści SIWZ
Protokół z otwarcia ofert (691kB) pdf Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (626kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (14 stycznia 2020, 09:50:00)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (24 stycznia 2020, 12:09:57)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169