zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-11/2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 14.01.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  
Ogłoszenie o zamówieniu (412kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6903kB) pdf SIWZ
JEDZ (90kB) zip ESPD
Klucz publiczny (1kB) plik Klucz publiczny
Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal (58kB) pdf miniPortal
Ogłoszenie o unieważnieniu (553kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (6 grudnia 2019, 12:58:00)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (14 stycznia 2020, 14:31:07)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 252