zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-08/2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  
Ogłoszenie o zamówieniu (359kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (6730kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
espd (85kB) zip JEDZ
Klucz publiczny (1kB) plik Klucz publiczny
miniPortal (56kB) pdf Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal
Ogłoszenie o unieważnieniu (547kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (25 października 2019, 10:30:30)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (29 listopada 2019, 12:24:38)
Zmieniono: Dodano przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241