zamówienie na:

Wynajem maszyn z obsługą operatorską do prowadzenia robót w związku z codzienną eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-03/2019
wartość: ponizej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Część I, Część II - PW Kargo Marek Karpiuk, Część III - unieważniono 
Ogłoszenie o zamówieniu (827kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5832kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści SIWZ (1083kB) pdf Wyjaśnienia treści SIWZ
Protokół otwarcia ofert (900kB) pdf Protokół otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (1208kB) pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (1 marca 2019, 13:33:23)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (21 marca 2019, 13:51:37)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 305