zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych Ex7 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-01/2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.  
Ogłoszenie o zamówieniu (194kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5791kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu (596kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (4 stycznia 2019, 08:40:36)

Ostatnia zmiana: Malwina Pawełas (11 stycznia 2019, 12:24:56)
Zmieniono: Ogłoszenie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266