zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych Ex7 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-14/2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) UPZP 
Ogłoszenie o zamówieniu (195kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (5284kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (572kB) pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Pawełas
Opublikował: Malwina Pawełas (12 grudnia 2018, 08:34:17)

Ostatnia zmiana: Jacek Bieniek (19 grudnia 2018, 12:30:35)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264