zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej przegubowej

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-15/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2022  09:00
wynik postępowania: Komatsu Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach.