zamówienie na:

Sprzątanie pomieszczeń Zakładu Utylizacji Odpadów

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-10/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Część I - Praxima Krakpol Sp. z o.o. Impel Facility Services Sp. z o.o. Część II i III - CYMES Kamil Kokoszka