Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 16 01 03 – zużyte opony oraz 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: DN-ZP-TP-08/2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2022  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)