Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12

zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DN-ZP-PN-02/2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)